Dịch vụ quản lý ở nhà phố thương mại shophouse Khai Sơn Town

Dịch vụ quản lý tại shophouse Khai Sơn Town

Mô hình quản lý shophouse Khai Sơn Town

shophouse Khai Sơn Town

Tùy theo quyết định của mình, chủ đầu tư (CĐT) có thể tự mình; hoặc thuê đơn vị Quản Lý (CTQL) để thực hiện những dịch vụq uản lý thích hợp với các quy định tại Nội Quy đó. Để đảm bảo khu nhà phố shophouse Khai Sơn Town được quản lý, vận hành và duy trì hoạt động; phù hợp với tiêu chuẩn và chất lượng của 1 Khu Nhà Phố đồng bộ, tinh tế và đẳng cấp.

Đơn vị đầu tư có toàn quyền chọn lựa CTQL; trên cơ sở nhìn nhận khả năng và năng lực của đơn vị Quản Lý. CTQL cần phù hợp với những tiêu chuẩn của đơn vị đầu tư và phạm vi Dịch Vụ Quản Lý khu Nhà Phố.

Phạm vi Dịch Vụ Quản Lý (Căn cứ Điều 85 – Luật Nhà Ở)

Nhà đầu tư cung cấp dịch vụ quản lý ở phạm vi vùng Chung; bao gồm quy mô đất công cộng, tòa nhà, tài sản và các tiện ích khai thác cho mục đích chung. Cụ thể khu vực Chung bao gồm:

 1. Đường giao thông tới vùng riêng
 2. Chuỗi thoát nước tới khu vực riêng
 3. Chuỗi thoát nước mưa
 4. Chuỗi thoát nước thải
 5. Hệ thống chiếu sáng tới khu vực Riêng
 6. Chuỗi điện tới vùng Riêng
 7. Vỉa hè, đường đi bộ, môi trường xanh
 8. Vùng đỗ xe công cộng
 9. Trạm điện
 10. Chuỗi thông báo liên lạc
 11. Chuỗi cung cấp nước tới khu vực Riêng
 12. Cơ sở vật chất kỹ thuật khác mà chủ đầu tư chưa chuyển giao cho những cơ quan có liên quan.

** Khu vực Riêng là khu đất do bạn mua theo hợp đồng mua bán ký với đơn vị đầu tư.

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa khu vực Riêng được định nghĩa trong hợp đồng mua bán và vùng riêng trong các hợp đồng khác liên quan đến chuyển nhượng quyền thừa hưởng hoặc cho thuê; thì vùng riêng ở hợp đồng sau không được khai thác để đi ngược lại lợi ích của chủ đầu tư. Trừ khi có lỗi rõ ràng ở việc đo đạc khu vực Riêng theo hợp đồng mua bán.

Dịch vụ quản lý cung cấp

 1. Công việc mà nhà đầu tư hoặc CTQL phải thực hiện gồm có những công việc sau (“Dịch Vụ Quản Lý”):
 2. Quét dọn, vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, diệt côn trùng.
 3. Vận hành chuỗi trang thiết bị sử dụng chung (hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống cung cấp nước….); và những tiện ích khác theo thông tin của chủ đầu tư (hoặc CTQL) vào từng thời điểm.
 4. Cung cấp dịch vụ và nhân sự tại khu vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung.
 5. Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, sân chơi và những hạng mục công cộng khác ở khuôn viên của Khu Nhà Phố.
 6. Duy trì an ninh, trật tự trong Khu Nhà Phố Khai Sơn
 7. Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời dấu hiệu xuống cấp; đối với khu vực chung và công trình tiện ích chung; chuỗi công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị khai thác chung.
 8. Sửa chữa bất kỳ hư hỏng hay khiếm khuyết nào của khu vực chung và công trình tiện ích chung; trừ khi hư hỏng hay khiếm khuyết Đó là do những cư dân gây ra; nhằm bảo đảm hoạt động bình thường của những công trình này.
 9. Kiểm tra, đôn đốc cư dân sinh sống trong khu nhà phố shophouse Khai Sơn Town tuân thủ Nội Quy.
 10. Thực hiện các công việc cấp thiết khác nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường; nhằm duy trì hoạt động bình thường của khu vực Chung và Công Trình Tiện Ích chung trong suốt quá trình sử dụng khai thác.
 11. Phạm vi điều chỉnh Dịch vụ quản lý
 12. Chủ đầu tư có thể điều chỉnh phạm vi Dịch Vụ Quản Lý cũng như Phí Dịch Vụ 1 phương pháp hợp lý vào từng thời điểm; bằng một văn bản tin tức gửi cư dân trước ba mươi (30) ngày.

Xem thêm: Quyền và trách nhiệm của người dân chiếm hữu nhà phố thương mại Khai Sơn Town

Leave a Reply