HỒ SƠ PHÁP LÝ

Hồ sơ pháp lý của dự án Khai Sơn Town bao gồm :

  • Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở
  • Văn bản quyết định xây dựng cảu UBND Tp Hà Nội
  • Văn bản quyết định bàn giao đất
  • Văn bản quyết định của sở xây dựng Hà Nội

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG – TIẾN ĐỘ THANH TOÁN


Hỗ trợ lãi xuất 0% trong vòng 12 thàng

” MIỄN PHÍ DỊCH VỤ TRONG 3 NĂM “

  • Đợt 1 : Ngay khi ký hợp đồng – Thanh toán 5% Giá bán nhà ở
  • Đợt 2 : Không chậm hơn ngày 15/8/2017 – Thanh toán 10% Giá bán nhà ở
  • Đợt 3 : Không chậm hơn ngày 15/9/2017 – Thanh toán 15 % Giá bán nhà ở
  • Đợt 4 : Không chậm hơn ngày 15/10/2017 – Thanh toán 25 % Giá bán nhà ở
  • Đợt 5 : Không chậm hơn ngày 15/11/2017 – Thanh toán 40 % Giá bán nhà ở
  • Đợt 6 : Khi nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Thanh toán 5 % Giá bán nhà ở